Europa coeziunii - Nu lăsăm pe nimeni în urmă!

Banii europeni, care sunt şi banii tăi, trebuie să ajungă înapoi la tine.

Oraşul sau satul tău nu trebuie să rămână în urmă.

Cere fonduri europene pentru dezvoltarea afacerii tale.

Ne vom bate ca banii să ajungă repede şi simplu în comunitatea ta.

Ai dreptul la o bunăstare egală cu a celorlalţi cetăţeni europeni.

Coeziunea reprezintă un element esențial pentru coerența și capacitatea Uniunii Europene de a-și atinge obiectivele, așa cum se prevede în art. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care stipulează că unul dintre cele mai importante obiective comune este promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în rândul statelor membre.

Diferențele dintre statele membre și îndepărtarea de la valorile fundamentale au divizat UE, cu tendința de a plasa statele din Europa Centrală și de Est pe o poziție de inferioritate - din punct de vedere economic, politic, social - în raport cu celelalte state membre din Vest.

Numeroasele crize au pus în lumină, în mod indiscutabil, imperfecțiunile și limitele Uniunii, interesele divergente, uneori contradictorii, ale statelor membre în raport cu diferite politici, precum și în raport cu diferite soluții privind rezolvarea problemelor apărute în spațiul european.

Astfel, de la cele mai dezvoltate comunități, până la cele mai puțin dezvoltate unități administrativ teritoriale, indiferent de nevoile și așteptările tuturor cetățenilor statelor membre, Uniunea Europeană trebuie să-și facă simțită prezența, într-un mod unitar și solidar, prin intermediul politicilor și programelor economice și sociale adoptate.

Trebuie să rămână singura opțiune credibilă care dispune de resursele necesare pentru a oferi tuturor statelor membre capacitatea suplimentară de a proteja siguranța și libertatea cetățenilor.

Diferența de ritmuri și intensități poate fi observată de-a lungul întregii istorii a construcției europene. De aceea, europarlamentarii ALDE consideră că a venit momentul ca în interiorul UE să se găsească consensul necesar care să atenueze impactul negativ produs de crizele economice, sociale și politice, sprijinind în mod egal fiecare stat membru.